Εικόνα Παναγίας Οδηγήτριας από το ναό "του Χριστού" Βέροιας

Part of : Μακεδονικά ; Vol.20, 1980, pages 167-174

Issue:
Pages:
167-174
Parallel Title:
Eine Hodegetria-ikone aus der kirche des Erlösers Christi im museum von Véroia
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Die Hodegetria-Ikone im Museum von Véroia ist schon veröffentlichtund im 13 Jh. oder im 14 Jh. datiert.Es ist festgestellt, daß die Ikone aus der Kirche des Erlösers Christistammt. Die Wandmalereien dieser Kirche sind von dem Maler Georgios Kalliergis im Jahre 1315 ausgeführt worden.Die stilistische Züge der Ikone und ihre hohe Qualität verbinden sie mitden hohen Werken der Palaeologen-Renaissance und besonders mit der Malerei der Kirche des Erlösers Christi in Véroia. Die Ikone muß das Werk eines großen Malers sein. Wir vermuten, daß dieser Maler Georgios Kalliergis ist.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5963, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.402
Electronic Resources: