Άγνωστες ιστορικές ειδήσεις για τη Μακεδονία από τις Αμερικάνικες προξενικές εκθέσεις της Θεσσαλονίκης (1832-1840)

Part of : Μακεδονικά ; Vol.20, 1980, pages 343-367

Issue:
Pages:
343-367
Parallel Title:
Nouveaux éléments historiques sur la Macédoine tirés des rapports consulaires américains de Thessalonique (1832-1840)
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
L’auteur puise des informations intéressantes, jusqu’aujourd’hui inconnues, sur l’état de la Macédoine pendant 1832-1840, tirées des archives américains (Department of States).Le premier consul des Etats Unis à Thessalonique nommé Llewellyn seréfère dans ses rapports à la situation économique et sociale du pachalique de Thessalonique au milieu du XIX siècle. Il nous fournit aussi des éléments historiques concernant l’état commercial de la ville de Thessalonique et le statut des habitants Chrétiens dans le cadre des réformes intérieures (Tanzimat) à l’empire ottoman.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5972, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.411
Electronic Resources: