[Βιβλιοκριτική] Vladimir Hanga, Alexandru cel Mare

Part of : Μακεδονικά ; Vol.20, 1980, pages 550

Issue:
Pages:
550
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Vladimir Hanga, Alexandru cel Mare, Editura Albatros, Bucuresti [1974], 80 μικρό, σελ. 192, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5986, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.425
Electronic Resources: