Οι τοιχογραφίες του καθολικού της Μονής της Παναγίας στον Αλιάκμονα

Part of : Μακεδονικά ; Vol.21, 1981, pages 93-108

Issue:
Pages:
93-108
Parallel Title:
Die Wandmalereien der Kirche der Muttergottes in Haliakmon
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Eine kleine Kirche, ehemals Katholikon eines Klosters, das heute in Ruinensteht und dem Propheten Elias geweiht ist, wird durch eine Stifterinschrift von 1570 bewiesen, daß an die Muttergottes geweiht war. Sie ist eine holzbedeckte einschiffige Kirche des 16 Jhs. mit Wandmalereien geschmückt die im Jahre 1570 datiert werden.Das ikonographische Programm ist sehr einfach und folgt dem bekannten Programm der spätpalaeologischen Zeit und des 16 Jhs. in Westmakedonien. Durch stilistischen Züge scheint es, daß der Maler der kleinen Kirche der Muttergottes in Haliakmon mit einen anderen Maler in der Kirche des heiligen Nikolaus des Mönches Anthimos (1565-1570) in Véroia mitgearbeitet hatte. Dieses Ereignis und die Existierung vieler Kirchen in Véroia mit Wandmalereien von 1565 bis 1598 bedeutet wahrscheinlich, daß in dieser Zeit eine Werkstatt in der Stadt existierte.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5990, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.429
Electronic Resources: