Νέα στοιχεία για τη χρονολόγηση του "Χαλασμού" της Νάουσας και των μοναστηριών στα 1822

Part of : Μακεδονικά ; Vol.21, 1981, pages 155-167

Issue:
Pages:
155-167
Parallel Title:
Indications nouvelles sur la chronologie de la destruction de Naoussa et des monastères en 1822.
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
L’ auteur publie deux «petites chroniques» sur la destruction de Naoussa et des monastères en Avril 1822. L’une des chroniques est écrite sur la page intérieure d’une copie de la 2e édition de la Messe de Saint Antoine le jeune de Veria. Elle est écrite par un habitant de Veria, nommé Mihaloussis, qui cite cette destruction de Naoussa et des monastères le 10.4.1822. L’autre chro­nique est écrite dans un Bréviaire (Euchologe) du 16e s.(?), qui se trouve dans Γ église de Saint Georges de Kolindros. Elle raconte que le monastère du R. Saint Jean le Baptiste de Veria fut détruit le Jeudi Saint de 1822, 21 mars (contre le juste 30 mars) et les massacres des asservis. Ensuite, l’auteur cite un extrait d’un rapport du «kapetanios» d’Olympe Psarodimos, publié dans les «Archives des Combattants» de la Bibliothèque Nationale d’Athènes, où on lit que les «Capitanioi» de Naoussa (le vieux Karatassos et Angelis Gatsos) furent battus le 4 avril 1822 et que la dernière ba­taille d’Olympe se termina le même jour. Enfin, y sont publiés et commentés des extraits des rapports de l’Ambas­sadeur de la Grande Bretagne de Constantinople et du Consul Anglais de Thes­saloniki, comme du Consul des Pays Bas et une comparaison entre les faits révolutionnaires d’Olympe et de Naoussa. Cette étude est accompagnée par 31 notices, où on trouve une bibliogra­phie et des commentaires sur les points de vue et les problèmes, concernant la chronologie des faits historiques.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5992, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.431
Electronic Resources: