Ανέκδοτα έγγραφα περί των Ρώσων ονοματολατρών του Αγίου Όρους

Part of : Μακεδονικά ; Vol.21, 1981, pages 262-280

Issue:
Pages:
262-280
Parallel Title:
Documents inédits sur les Onomatolâtres du Mont-Athos.
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
L’auteur publie douze documents (un en français et onze en grec) tirés des Archives du Ministère des Affaires Etrangères de Grèce (Athènes) ^documents No 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12) et des Archives de Iera Koinotis du Mont-Athos (Karyes) (=documents No 2, 9), qui donnent des éclaircissements et des précisions sur l’affaire dite des Onomatolâtres au Mont-Athos en 1913.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5997, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.436
Electronic Resources: