Ανέκδοτα έγγραφα των κατοίκων Μεγαρόβου και Τυρνόβου : (Άγνωστες πτυχές της ιστορίας του Μακεδονικού Αγώνα)

Part of : Μακεδονικά ; Vol.21, 1981, pages 309-318

Issue:
Pages:
309-318
Parallel Title:
Unpublished documents from Megarovo and Tirnovo
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
The writer makes known unpublished documents which manifest the faith and the persistence of the inhabitants of the towns of Megarovo and Tirnovo in the Orthodox Church, in spite of the Bulgarian Committee’s pressure and terrorism in 1904.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5999, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.438
Electronic Resources: