[Βιβλιοκριτική] Μέγας Αλέξανδρος, 2300 χρόνια από τον θάνατο του

Part of : Μακεδονικά ; Vol.21, 1981, pages 441-444

Issue:
Pages:
441-444
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Μέγας ’Αλέξανδρος, 2300 χρόνια άπό τόν θάνατό του. Αυτός είναι ό τίτλος τού καλαίσθητου τόμου-άφιέρωμα πού κυκλοφόρησε τό 1980 στή Θεσσαλονίκη ή Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών ώς 57ο δημοσίευμα τής σειράς τών ’Εκδόσεων τής Μακεδονικής Βιβλιοθήκης...., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6009, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.448
Electronic Resources: