Ιστορική εξέλιξη του γεωγραφικού χώρου της Βορειοδυτικής μείζονος Μακεδονίας κατά την περίοδο του Κριμαϊκού Πολέμου (1853-1856)

Part of : Μακεδονικά ; Vol.22, 1982, pages 16-28

Issue:
Pages:
16-28
Parallel Title:
Evolution historique de la Macédoine du Nord-Sud au temps de la guerre de Crimée (1853-1856).
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
L’auteur de cette étude présente de nouveaux éléments historiques concernant la structure politique de la Macédoine du Nord-Ouest pendant la guerre de Crimée (1853-1856). Il se base aux rapports consulaires français de Monastiri jusqu’aujourd’hui inédits qui sont conservés aux Archives du Ministère des Affaires Etrangères à Paris. Le contenu de ces rapports se réfère aux impressions des consuls Français pendant leurs séjours à Monastiri et à l’état politique de la région du vilayet de Monastiti au milieu du XIXe siècle.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6074, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.513
Electronic Resources: