Ένα χειρόγραφο της βιβλιοθήκης Κυρίλλου και Μεθοδίου της Σόφιας από τη Δράμα

Part of : Μακεδονικά ; Vol.22, 1982, pages 29-41

Issue:
Pages:
29-41
Parallel Title:
Un manuscrit de Drama à la bibliothèque «Kyrillos et Methodios» de Sofia
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Parmi les manuscrits de la bibliothèque «Kyrillos et Methodios» de Sofia on trouve un manuscrit avec no 41, de XVIIIe siècle, qui appartenait autrefois à la métropole de Drama. Le manuscrit nous transmet des textes écclesiastiques et plusieurs subscriptions et notes qui sont utiles à l’histoire de la métropole et de la ville de Drama. Nous étudions ces notes et subscription par rapport à l’histoire de la métropole et de la ville de Drama pendant les trois derniers siècles.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6075, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.514
Electronic Resources: