Μια "συντεχνία" αγιογράφων του 19ου αιώνα από την Κολακιά

Part of : Μακεδονικά ; Vol.22, 1982, pages 180-204

Issue:
Pages:
180-204
Parallel Title:
Les peintres Kolakiotes au 19ème siècle.
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Il paraît que durant le 19ème s. existait à Kolakia un centre de peinture d’icônes. Kolakia, qui était à l’époque un assez grand village de pêcheurs et d’agriculteurs, est situé sur les rives d’Axios à une petite distance de Thessalonique, de Katerini et de Veria. Siège épiscopale, possède une assez grande école élémentaire. On a pu localisé trois familles de peintres, qui ont tra­ vaillé du 1813-99, un peu partout dans la région de la Macédoine Centrale. A. La famille Lambou. I. Margaritis 1813-49. 2. Démétrios 1836-49. 3. Constantin 1840-47. 4. Athanasios 1850-61 fils de Margaritis. 5. Stavra- kis 1859-62 fils d Margaritis. B. La famille Hatzistamatis. 6. Démétrios 1854-80. 7. Mitakos 1862-99. 8. Dakos 1862. C. La famille Papa-Constantinou. 9. Zissi 1862-80. 10. Michael 1896-98. La prenrère génération de la famille Lambou est placé dans le courrant d’art de la fin du 18ème-début du 19ème s. La deuxième génération et surtout la famille Hatzistamatis et PapaConstantinou s’éloigne de cet art, et la pein­ ture des icônes devienne une sorte d’artisanat, surtout après l’installation à Thessaloniki de la famille Hatzistamatis.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6081, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.520
Electronic Resources: