Νέες ειδήσεις για τους κλεφταρματολούς του Ολύμπου και των Χασίων τον Μάϊο του 1808

Part of : Μακεδονικά ; Vol.22, 1982, pages 205-213

Issue:
Pages:
205-213
Parallel Title:
Nouveaux renseignements sur les klephtarmatoles d’Olympe et de Hassia en mai 1808
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Deux lettres du commerçant de Serres Stephane Christodoulou, de 8 et 17 mai 1808, à son ami Hadji Giannoussi Consta Petrou, grand commer­çant établi à Krajova en Valachie, publiées par N. Camariano en décembre 1981 dans la révue «Μακεδονική Ζωή», nous donnent d’informations très inté­ ressantes sur quelques événements dans la Grèce du Nord. La première se référé sur l’activité des bâtiments de guerre du sultan et d’Ali pacha de Jannina contre des pirates grecs qui bloquent le golfe Thermaïque et la presqu’ île de Cassandra et causent des dommages aux navires de marchands étran­ gers et aux villages turcs de Chalcidique. Chef de la flotille pirate n’est pas Nicotsaras, comme croyait feu mon collègue, parce que celui-là était déjà tué pendant une descente à Litohoro au commencement de juillet 1808. Alors quelles étaient les bandes pirates? Quant à cela, la deuxième lettre nous donne une réponse. Elle parle sur les mouvements révolutionnaires des Grecs en Thessalie, en Macédoine du Sud (région d’Olympe) et dans le golfe Thermaïque, qui, bien entendu, n’ont pas aucun rapport avec Nicotsaras, mais avec les opérations du capitaine de Hassia, Thymios Blachavas, ayant comme but la révolte des Grecs avec l’appui peut-être des Russes.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6082, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.521
Electronic Resources: