Ιστορικά στοιχεία για την οικογένεια Άββοτ της Θεσσαλονίκης στο έργο "Η στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι"

Part of : Μακεδονικά ; Vol.22, 1982, pages 214-221

Issue:
Pages:
214-221
Parallel Title:
Quelques données historiques sur la famille Abbot de Thessalonique dans l’œuvre anonyme «La vie militaire en Grèce».
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Dans cette article je m’efforce de dévoiler les vrais noms de quelques personnes, originaires de Thessalonique, qui se cachent sous d’autres noms dans un chapitre d’une autobiographie anonyme qui a paru pour la première fois le siècle passé, en 1870, sous le titre «La vie militaire en Grèce» et dernièrementen 1977 dans une édition critique de mon collègue Mario Vitti. En confrontant les détails donnés das le chapitre mentionné avec des renseignements historiques contemporains, je démontre que les allusions faites dans cet oeuvre se rapportent aux membres de la famille Abbot, établie à Thessalonique, d’origine anglaise et de rite orthodoxe.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6083, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.522
Electronic Resources: