Γεράσιμος Θεσσαλονίκης (1788-1810) ο είτα Χαλκηδόνος (1810-1820) : Κύπριος ή Κρής;

Part of : Μακεδονικά ; Vol.22, 1982, pages 491-494

Issue:
Pages:
491-494
Section Title:
Σύμμεικτα
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6096, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.535
Electronic Resources: