Η Βέροια (και όχι τα Κύθηρα) είναι ο τόπος γεννήσεως του Ιωάννου Κωττουνίου

Part of : Μακεδονικά ; Vol.22, 1982, pages 498-505

Issue:
Pages:
498-505
Section Title:
Σύμμεικτα
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6098, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.537
Electronic Resources: