Αγγελία για το θάνατο του επισκόπου της Βούδας Διονυσίου Πόποβιτς

Part of : Μακεδονικά ; Vol.22, 1982, pages 506-507

Issue:
Pages:
506-507
Section Title:
Σύμμεικτα
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6099, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.538
Electronic Resources: