Το τρίτο συνέδριο ιστορίας, λαογραφίας και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του Δυτικομακεδονικού χώρου (3-5 Απριλίου 1982)

Part of : Μακεδονικά ; Vol.22, 1982, pages 509-510

Issue:
Pages:
509-510
Section Title:
Σύμμεικτα
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6101, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.540
Electronic Resources: