[Βιβλιοκριτική] Αποστόλου Ε. Βακαλοπούλου, Εμμανουήλ Παπάς. Αρχηγός και υπερασπιστής της Μακεδονίας. Η ιστορία και το αρχείο της οικογένειάς του

Part of : Μακεδονικά ; Vol.22, 1982, pages 525-526

Issue:
Pages:
525-526
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αποστόλου Ε. Βακαλοπούλου, Εμμανουήλ Παπάς. Αρχηγός και υπερασπιστής της Μακεδονίας. Η ιστορία και το αρχείο της οικογένειάς του, Θεσσαλονίκη1981, 8ο, σελ. 268, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6105, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.544
Electronic Resources: