[Βιβλιοκριτική] Κωνσταντίνου Α. Βακαλοπούλου, Ο Βόρειος Ελληνισμός κατά την πρώιμη φάση του Μακεδονικού Αγώνα (1878-1894). Απομνημονεύματα Αναστασίου Πηχεώνα

Part of : Μακεδονικά ; Vol.23, 1983, pages 408-412

Issue:
Pages:
408-412
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Κωνσταντίνου Α. Βακαλοπούλου, Ο Βόρειος Ελληνισμός κατά την πρώιμη φάση του Μακεδονικού Αγώνα (1878-1894). Απομνημονεύματα Αναστασίου Πηχεώνα, Θεσσαλονίκη 1983, σσ. 502. Έκδοση Ι.Μ.Χ.Α., άριθμ. 196., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5910, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.349
Electronic Resources: