[Βιβλιοκριτική] Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός

Part of : Μακεδονικά ; Vol.23, 1983, pages 412

Issue:
Pages:
412
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός, Άθήναι 1983, σσ. 186, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5912, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.351
Electronic Resources: