Γαλλικές πηγές για το Μακεδονικό ζήτημα και τον Μακεδονικό Αγώνα : μια συνολική θεώρηση

Part of : Μακεδονικά ; Vol.24, 1984, pages 297-306

Issue:
Pages:
297-306
Parallel Title:
French sources for the Macedonian Question and the Macedonian Struggle : An inclusive survey
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
The French—original and published—sources about the research of the historical evolution of Macedonia during 1904-1908 are of great importance. In spite of their partial use until today by the historians, the presence of the published sources in the relevant bibliography during the Macedonian Struggle, reveals unknown and interesting folds of the history of Macedonia in one of its most crucial periods.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5835, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.274
Electronic Resources: