[Βιβλιοκριτική] Actes de Docheiariou. Edition diplomatique par Nicolas Oikonomidés, I. Texte. II. Album

Part of : Μακεδονικά ; Vol.24, 1984, pages 314-320

Issue:
Pages:
314-320
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Actes de Docheiariou. Edition diplomatique par Nicolas Oikonomidés, I. Texte. II. Album. Paris (VIe) (P. Lethielleux) 1984. (Actes de l’Athos XIII)., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5837, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.276
Electronic Resources: