Τα αρχεία και τα προικοσύμφωνα της κοινότητας της Βέροιας στα χρόνια 1864-1914

Part of : Μακεδονικά ; Vol.25, 1986, pages 374-378

Issue:
Pages:
374-378
Section Title:
Σύμμεικτα
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5794, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.233
Electronic Resources: