[Βιβλιοκριτική] Χριστίνα Μπουλάκη-Ζήση, Ιλαρίων Σιναΐτης, Μητροπολίτης Τυρνόβου, Η ζωή και το έργον αυτού

Part of : Μακεδονικά ; Vol.25, 1986, pages 400-402

Issue:
Pages:
400-402
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Χριστίνα Μπουλάκη-Ζήση, Ιλαρίων Σιναΐτης, Μητροπολίτης Τυρνόβου, Η ζωή και το έργον αυτού, Θεσσαλονίκη 1983, σσ. 265., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5797, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.236
Electronic Resources: