Πήλινα θεατρικά ειδώλια από τη μακεδονία και τη Θράκη, Πέλλα, Αμφίπολη, Άβδηρα

Part of : Μακεδονικά ; Vol.28, 1992, pages 268-324

Issue:
Pages:
268-324
Parallel Title:
Terracotta theatrical figurines from Macedonia and Thrace, Pella, Amphipolis, Avdira.
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Theatrical figurines are called those which represent dramatis personae and some which, though not directly related to the theatre, are influenced by theatrical performances.In this article are presented unpublished terracottas from Macedonia and Thrace, which belong to the so called, according to T.B.L. Webster’s terminology, «dramatic monuments». Most of them originate from the excavations of Aikaterini Siganidou in Pella. The rest are from Avdira and Amphipolis.The terracotta theatrical figurines from Pella constitute the second important group of such findings in Macedonia, after the well known group of Olynthos. In Avdira we have also important findings, while from Amphipolis we have the sole coloured tile with six masks of New Comedy. Dramatic monuments have also been found in Thassos.In the article, following the introduction, there is a catalogue of the teracotta figurines, of the unpublished as well as the published ones, from Olynthos, Pella, Amphipolis, Thassos and Avdira. This has been done be­ cause they haven’t been published in such a way as to give information about the theatrical life of ancient Macedonia. For the same reason the conclusions regard not only Pella but also the above mentioned places.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5715, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.154
Electronic Resources: