[Βιβλιοκριτική] Βασίλης Άτσαλος, Τα χειρόγραφα της Ιεράς Μονής της Κοσίνιτσας (ή Εικοσιφοίνισσας) του Παγγαίου

Part of : Μακεδονικά ; Vol.28, 1992, pages 529-530

Issue:
Pages:
529-530
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Βασίλης Άτσαλος, Τα χειρόγραφα της Ιεράς Μονής της Κοσίνιτσας (ή Εικοσιφοίνισσας) του Παγγαίου, [Δήμος Δράμας. Ιστορικό αρχείο. (Σειρά δημοσιευμάτων, αρ. 1)1 Δράμα 1990, σσ. 151, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5722, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.161
Electronic Resources: