Ο νεομάρτυρας μοναχός Τιμόθεος από τη Βέροια

Part of : Μακεδονικά ; Vol.29, 1994, pages 391-393

Issue:
Pages:
391-393
Parallel Title:
The neo-martyr monk Timotheos from Veroia
Section Title:
Σύμμεικτα
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5764, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.203, (Σημ. Η απόδοση του τίτλου σε άλλη γλώσσα παρέχεται από πηγή εκτός τεκμηρίου).
Electronic Resources: