[Βιβλιοκριτική] Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Άγνωστη αυτοβιογραφία του Θρακός Αρσενίου Αφεντούλη, τελευταίου μητροπολίτου Στρωμνίτσης

Part of : Μακεδονικά ; Vol.29, 1994, pages 413-415

Issue:
Pages:
413-415
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Άγνωστη αυτοβιογραφία του Θρακός Αρσενίου Αφεντούλη, τελευταίου μητροπολίτου Στρωμνίτσης, έκδ. Συλλόγου πρός διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων, ’Αθήνα 1995, σελ. 273., (Σημ. Η απόδοση του τίτλου σε άλλη γλώσσα παρέχεται από πηγή εκτός τεκμηρίου). Georgios C. Papazoglou, Unknown autobiography of Arsenios Afentoulis from Thrace, last metropolitan of Stromnitsa, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5771, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.210
Electronic Resources: