[Βιβλιοκριτική] Ιωάννη Α. Παπαδριανού, Η ελληνική παλιγγενεσία του 1821 και η βαλκανική της διάσταση

Part of : Μακεδονικά ; Vol.30, 1996, pages 357-359

Issue:
Pages:
357-359
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ιωάννη Α. Παπαδριανού, Η ελληνική παλιγγενεσία του 1821 και η βαλκανική της διάσταση, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή 1996, σελίδες 63., (Σημ. Η απόδοση του τίτλου σε άλλη γλώσσα παρέχεται από πηγή εκτός τεκμηρίου) Ioannis A. Papadrianos, The Greek Regeneration of 1821 and its Balkan Dimension, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5818, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.257
Electronic Resources: