Α' Διαβαλκανικό συνέδριο για τις πνευματικές σχέσεις του Ελληνισμού με τους Βαλκανικούς λαούς

Part of : Μακεδονικά ; Vol.31, 1998, pages 412-417

Issue:
Pages:
412-417
Parallel Title:
Interbalkan Conference on the spiritual relations between the Greeks and the Balkan peoples
Section Title:
Σύμμεικτα
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Σημ. Η απόδοση του τίτλου σε άλλη γλώσσα παρέχεται από πηγή εκτός τεκμηρίου, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5698, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.137
Electronic Resources: