[Βιβλιοκριτική] Δημ. Α. Παπάζης, Ιστορία της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου (Σκήτη) Βεροίας

Part of : Μακεδονικά ; Vol.31, 1998, pages 432-435

Issue:
Pages:
432-435
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Δημ. Α. Παπάζης, Ιστορία της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου (Σκήτη) Βεροίας, , έκδ. Ίεράς Μητροπόλεως Βέροιας καί Ναούσης, άρ. 26, Βέροια 1995, σσ. 246., (Σημ. Η απόδοση του τίτλου σε άλλη γλώσσα παρέχεται από πηγή εκτός τεκμηρίου) D. A. Papazis, History of the monastery of St. John the Baptist (Skete) in Veria, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5706, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.145
Electronic Resources: