Αδέλα Ισμυρλιάδου, Κοριτσά, Εκπαίδευση- Ευεργέτες- Οικονομία 1850-1908

Part of : Μακεδονικά ; Vol.31, No.1998, pages 442-445

Issue:
Pages:
442-445
Parallel Title:
Adela Ismirliadou, Koritsa : Education, Benefactors, Economy, 1850-1908
Section Title:
Book reviews
Author:
Subject:
Electronic Resources: