[Βιβλιοκριτική] Αδέλα Ισμυρλιάδου, Κοριτσά, Εκπαίδευση- Ευεργέτες- Οικονομία 1850-1908

Part of : Μακεδονικά ; Vol.31, 1998, pages 442-445

Issue:
Pages:
442-445
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αδέλα Ισμυρλιάδου, Κοριτσά, Εκπαίδευση- Ευεργέτες- Οικονομία 1850-1908, έκδ. Institute for Balkan Studies - έκδ. οίκος ’Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1997, σσ. 176 + 12 εικόνες., (Σημ. Η απόδοση του τίτλου σε άλλη γλώσσα παρέχεται από πηγή εκτός τεκμηρίου) Adela Ismirliadou, Koritsa: Education, Benefactors, Economy, 1850-1908, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5709, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.148
Electronic Resources: