[Βιβλιοκριτική] Αθανάσιος Καραθανάσης, Ο κόλπος του Ορφανού και η περιοχή του- Ορφάνι, Οφρύνιο, Γαληψός, Κάρυανη

Part of : Μακεδονικά ; Vol.31, 1998, pages 447-451

Issue:
Pages:
447-451
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αθανάσιος Καραθανάσης, Ο κόλπος του Ορφανού και η περιοχή του- Ορφάνι, Οφρύνιο, Γαληψός, Κάρυανη, Θεσσαλονίκη 1998, σσ. 156., (Σημ. Η απόδοση του τίτλου σε άλλη γλώσσα παρέχεται από πηγή εκτός τεκμηρίου) A. E. Karathanassis, The gulf of Orfanos and the surrounding Area- Orfani, Ofrynio, Galipsos, Karyani, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5712, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.151
Electronic Resources: