Αγγελική Κωνσταντοπούλου, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη. Χώρος και ιδεολογία

Part of : Μακεδονικά ; Vol.32, No.2000, pages 530-533

Issue:
Pages:
530-533
Parallel Title:
Angeliki Konstandakopoulou, Byzantine Thessaloniki. Area and Ideology
Section Title:
Book reviews
Author:
Subject:
Electronic Resources: