Θεόδωρος Τετραγωνίτης, ένας στρατιώτης από τη Στρουμνίτσα στον Πλαταμώνα

Part of : Μακεδονικά ; Vol.33, 2002, pages 131-140

Issue:
Pages:
131-140
Parallel Title:
Theodoros Tetragonites, a Soldier from Stroumnitsa to Platamonas
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
A certain Theodoros Tetragonites is referred on an inscription of the year 1334 from the walls of the Byzantine fortified town of Platamonas in Southern Macedonia. Tetragonites were a well-known family in Strumnitsa, Northern Macedo­ nia, during 13th to 15th century. Theodoros of the inscription must be identified with a Sevastos Atratiotes who lived in Strumnitsa between 1286 and 1310. He must have moved to Pla­ tamonas as the new castrophylax of the town just after the Serbian occupation of Northern Macedonia in 1334.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5843, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.282
Electronic Resources: