Τα τουρκικά σχολεία των Καϊλαρίων (Πτολεμαΐδας) και της περιφέρειας τους κατά το σχολικό έτος 1913-1914

Part of : Μακεδονικά ; Vol.33, 2002, pages 255-279

Issue:
Pages:
255-279
Parallel Title:
The Turkish Schools in Kailaria (Ptolemaïda) and the Surrounding Area in the School Year 1913-1914.
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
This paper deals with the Turkish schools that were operating in Kailaria, as Ptolemaida was then called, and neighbouring villages in Western Macedonia in the 1913-14 school year. The research was based on archival material from the Historical Archives of Macedonia. On the basis of the unpublished documents that we have at our disposal, in the 32 communes registered at this time there were a total of 48 schools - 47 Turkish and 1 Romanian. We present these communes with the names by which they were known then and now, the type of school (e.g. koino, where the rudiments of reading and writing were taught, astiko, a five- or six-class primary school, etc.) and schoolhouse (communal, private, state), the names of the teachers, their birthplace, age, education, marital status, years of service, salary in the commune, and the associated school costs that were borne by the communes. The Turkish schools in Kailaria and the surrounding district operated normally until the exchange of populations (1923), when the Turks were forced to leave the area and resettle in Turkey.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5849, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.288
Electronic Resources: