Ανέκδοτο πωλητήριο έγγραφο της κοινότητας Βογδάντσας (Γευγέλη)

Part of : Μακεδονικά ; Vol.33, 2002, pages 327-331

Issue:
Pages:
327-331
Parallel Title:
Unpublished bill of sale from the commune of Bogdantsa (Gevgeli)
Section Title:
Σύμμεικτα
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5851, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.290, Σημ. Η απόδοση του τίτλου σε άλλη γλώσσα παρέχεται από πηγή εκτός τεκμηρίου
Electronic Resources: