Η χρονολόγηση των τοιχογραφιών του Αγίου Ανδρέα Ελεούσας (του Ρουσούλη) στην Καστοριά

Part of : Μακεδονικά ; Vol.34, 2004, pages 407-410

Issue:
Pages:
407-410
Section Title:
Σύμμεικτα
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6436, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.881
Electronic Resources: