[Βιβλιοκριτική] Thede Kahl, Για την ταυτότητα των Βλάχων

Part of : Μακεδονικά ; Vol.39, 2010, pages 274-283

Issue:
Pages:
274-283
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Thede Kahl, Για την ταυτότητα των Βλάχων, έκδ. ΚΕΜΟ 2, έκδ. οίκος Βιβλιόραμα, Αθήνα 2009, σελ. 370, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6275, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.720
Electronic Resources: