[Βιβλιοκριτική] Θεόδωρος Δαρδαβέσης, Η φιλόπτωχος αδελφότης ανδρών Θεσσαλονίκης και το νεκροταφείο Ευαγγελίστρια της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Θεσσαλονίκης

Part of : Μακεδονικά ; Vol.39, 2010, pages 308-315

Issue:
Pages:
308-315
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Θεόδωρος Δαρδαβέσης, Η φιλόπτωχος αδελφότης ανδρών Θεσσαλονίκης και το νεκροταφείο Ευαγγελίστρια της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, ΦΑΑΘ, 2010, σελ. 128., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6286, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.731
Electronic Resources: