[Βιβλιοκριτική] Charles de Scherzer, Σμύρνη. Γεωγραφική, οικονομική και πολιτιστική θεώρηση. Μετάφραση-Εισαγωγή-Σχόλια Ξένη Μπαλωτή. Φιλολογική επιμέλεια Θεοδόσης Πυλαρινός

Part of : Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών ; Vol.11, 1995, pages 393-402

Issue:
Pages:
393-402
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Charles de Scherzer, Σμύρνη. Γεωγραφική, οικονομική και πολιτιστική θεώρηση. Μετάφραση-Εισαγωγή-Σχόλια Ξένη Μπαλωτή. Φιλολογική επιμέλεια Θεοδόσης Πυλαρινός. Δύο τόμοι: Μέρος Α', Μέρος Η , ’Αθήνα Νεοελληνική Ιστορική Βιβλιοθήκη, Ιστορητής 1995, σσ. 364 (Α' Μέρος), 252(Β' Μέρος)
Electronic Resources: