[Βιβλιοκριτική] Uyrgur Kocabasoglu,Kendi belgeleriyle Anadolu'daki Amerika.19.yuzyilda Osmanli Imparatorlugundaki Amerikan Misyoner Okullari[Η Αμερική στην Μικρά Ασία.Τα αμερικάνικα σχολεία των μισσιοναρίων τον 19ο αι.στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μέσα από τα έγγραφα τους]

Part of : Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών ; Vol.11, 1995, pages 402-407

Issue:
Pages:
402-407
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Uyrgur Kocabasoglu,Kendi belgeleriyle Anadolu'daki Amerika.19.yuzyilda Osmanli Imparatorlugundaki Amerikan Misyoner Okullari[Η Αμερική στην Μικρά Ασία.Τα αμερικάνικα σχολεία των μισσιοναρίων τον 19ο αι.στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μέσα από τα έγγραφα τους], Κωνσταντινούπολη 21991, 222 σσ
Electronic Resources: