[Βιβλιοκριτική] Glen W. Bowersock, Ο ελληνισμός στην ύστερη αρχαιότητα. Μετάφραση Μαίρης Γιόση, επιμέλεια Αντιγόνης Φιλιπποπούλου

Part of : Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών ; Vol.12, 1997, pages 283-287

Issue:
Pages:
283-287
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Glen W. Bowersock, Ο ελληνισμός στην ύστερη αρχαιότητα. Μετάφραση Μαίρης Γιόση, επιμέλεια Αντιγόνης Φιλιπποπούλου, ’Αθήνα, Μορφωτικό "Ιδρυμα’Εθνικής Τραπέζης, 1996, σσ. 219+16 είκ.
Electronic Resources: