[Βιβλιοκριτική] Ιωάννης Η. Κάλφογλους, Ιστορική Γεωγραφία τής Μικρασιατικής Χερσονήσου

Part of : Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών ; Vol.16, 2009, pages 421-428

Issue:
Pages:
421-428
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ιωάννης Η. Κάλφογλους, Ιστορική Γεωγραφία τής Μικρασιατικής Χερσονήσου, Εισαγωγή - μετάφραση - σχόλια : Σταύρος Θ. Άνεστίδης, ’Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 2002,229 σελ. + είκ. + χάρτης.
Electronic Resources: