Ἀπὸ τὴν ἱστορία τοῦ Πηνελοπείου Παρθεναγωγείου Τενέδου

Part of : Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών ; Vol.19, 2015, pages 81-90

Issue:
Pages:
81-90
Parallel Title:
Eléments de l’histoire de Pénélopeion, Lycée de jeunes filles de Ténédos
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Komnini Chatzimiou - Pidonia, d’origine de Stromnitsa, institutrice,diplômée de l’école normale de Thessalonique, a exercé ses fonctionscomme directrice à Pénélopeion, école de jeunes filles de Ténédos, pendantquatre ans, à la dernière décennie du 19ème siècle (des documentsrelatifs de cette période ont été publiés). Elle a aussi travaillé pendantl’occupation turque, jusqu’au début du 20ème siècle aux écoles d’autrescommunautés grecques et plus tard (dès 1916) aux écoles primairesgrecques de Thessalonique.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: