Ένα εικαστικό εγκώμιο του Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου : Οι εξωτερικές τοιχογραφίες στο καθολικό της μονής της Μαυριώτισσας στην Καστοριά

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.33, No.1991, pages 221-240

Issue:
Pages:
221-240
Parallel Title:
A Visual Encomium of Michael VIII Palaeologos : The Exterior Wall-paintings of the Mavriotissa at Kastoria
Section Title:
Articles
Author:
Subject:
Electronic Resources: