Άθως, Λαύρας Δ46. Ένα "στουδιτικό" μηνολόγιο από το τρίτο τέταρτο του 11ου αιώνα

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.33, No.1991, pages 257-270

Issue:
Pages:
257-270
Parallel Title:
Athos, Lavra Δ46 : A "Studite" Menologion from the Third Quarter of the 11th Century
Section Title:
Articles
Author:
Subject:
Electronic Resources: