Άγιος Νικόλαος Ραγκαβάς : Συμβολή στην ιστορία του μνημείου

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.42, 2003, pages 55-62

Issue:
Pages:
55-62
Parallel Title:
St Nicholas Rangavas : Contribution to the History of the Monument
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
In the course of consolidation works carried out by the 1st E.B.A. on St. Nicholas Rangavas, a cross-in-square church at the foot of the north slope of the Acropolis of Athens, there was discovered an incised invocatory inscriptions mentioning a member of the Rangavas family on one of the octagonal colonettes of the dome. The mid-11th c. inscription confirms the building of the church in the 11th c., and the old Athenian tradition linking the monument with the Rangavas family. The Leo Rangavas mentioned in the inscription must have lived in Athens at the time and may have been the founder of the church.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Middle-Byzantine period, 11th century, Attica, Athens, inscription, architecture, monumental topography, history, donor inscription, Byzantine prosopography, Leo Rangavas, μεσοβυζαντινή περίοδος, 11ος αιώνας, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Αθήνα, επιγραφική, αρχιτεκτονική, μνημειακή τοπογραφία, ιστορία, κτητορική επιγραφή, βυζαντινή προσωπογραφία, Λέων Ραγκαβάς
Notes:
Οι περιλήψεις παρέχονται από πηγή εκτός τεκμηρίου
Electronic Resources: