Ζητήματα σχεδιασμού στη βυζαντινή αρχιτεκτονική

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.42, 2003, pages 119-130

Issue:
Pages:
119-130
Parallel Title:
Design Issues in Byzantine Architecture
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
The article presents a series of views and working hypotheses on design issues in Byzantine architecture. Specifically, it discusses the well-known Byzantine practice of copying models, which can be detected through the similarity frequently observed between two or more churches, and the process of copying and imitating sophisticated models from nearby churches, a process in which should perhaps be sought, beyond aesthetic choices, symbolic ramifications associated with the Medieval concept of the relationship between ‘archetype’ and ‘image’.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Middle Byzantine and Late Byzantine period, Balkans and Asia Minor, architecture, design, Μεσοβυζαντινή και Υστεροβυζαντινή περίοδος, Βαλκάνια και Μικρά Ασία, αρχιτεκτονική, σχεδιασμός
Notes:
Οι περιλήψεις παρέχονται από πηγή εκτός τεκμηρίου
Electronic Resources: