Φορητή εικόνα από την Αλεξανδρούπολη με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και σκηνές του βίου του

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.43, 2004, pages 155-174

Issue:
Pages:
155-174
Parallel Title:
Icône portative de l’Évangéliste Saint Jean avec Prochoros et avec des scènes de sa vie
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
La collection du nouveau musée ecclésiastique d'Alexandroupolis comprend une icône portative de grandes dimensions qui illustre la rédaction du quatrième évangile et un cycle iconographique de l'Evangéliste saint Jean à Ephèse et à Patmos (Fig. 1). La composition principale, dont le type dérive des Actes apocryphes de saint Jean (Acta Joannis), reproduit une scène très fréquente sur les miniatures des manuscrits liturgiques byzantins : saint Jean dictant son évangile à son disciple Prochoros, dans la grotte de Patmos. Entre le saint et son élève, assis sur des tabourets de bois, se profilent une écritoire et un pupitre qui porte un rouleau ouvert. Jean élève le regard vers la gauche où un quart de « gloire » symbolise l'inspiration divine du « verbe ». La scène prend place dans un paysage rocailleux. Le peintre s'est plu à ajouter quelques détails, tels l'aigle portant l'évangile - symbole de saint Jean - et un ange qui vole vers le saint. Le type de l'Evanτου Ευαγγελίου. Το ενδιαφέρον της έγκειται στο γεγονός ότι προσφέρει ένα νέο και πρωτότυπο συνδυασμό εικονογραφικών στοιχείων στο ελάχιστα διαδεδομένο θέμα του βίου και των θαυμάτων του Ιωάννη. Προσθέτει νέα δεδομένα στο ζήτημα της εικονογράφησης του κύκλου του βίου στις φορητές εικόνες, διευρύνοντας τις σχετικές γνώσεις και φωτίζοντας τις αμοιβαίες σχέσεις των εικονογραφημένων κύκλων ανάμεσα στις φορητές εικόνες και στη μνημειακή ζωγραφική. Αν το ερώτημα του τόπου καταγωγής απαντηθεί στο μέλλον και αποδειχθεί ότι προέρχεται από κάποια περιοχή της Θράκης, η συμβολή του έργου αυτού στο ζήτημα της μεταβυζαντινής ζωγραφικής στην κεντρική περιοχή της άλλοτε Βυζαντινής Αυτοκρατορίας θα είναι καίρια. géliste et de son disciple Prochoros, assis à l'entrée de la grotte, se forme et s'impose au XVIe siècle, tant dans la peinture murale que dans les icônes portatives. Quatorze petites scènes sont disposées en Π autour de la composition principale, sur la bordure en relief de la planche (Fig. 3). Le cycle pictural qu'elles composent se fonde, lui aussi, sur le récit des Actes apocryphes de saint Jean, rédigés par Prochoros (Acta Joannis). Les scènes s'organisent selon l'ordre chronologique des événements tels qu'ils apparaissent dans les Actes, commençant en bas à gauche, se poursuivant sur la bordure supérieure et se terminant à droite. Seuls les épisodes les plus importants ont été retenus et rendus de manière sommaire mais en respectant fidèlement les Actes apocryphes. En l'absence des inscriptions explicatives, les scènes sont identifiées uniquement d'après leur contenu. Un manuscrit enluminé post-byzantin de la vie de saint Jean a très vraisemblablement servi de modèle au peintre de l'icône. Une inscription votive, hélas très endommagée, est conservée au bas de la peinture (Fig. 2). La composition centrale et les quatorze scènes qui l'entourent permettent de dater l'icône de la seconde moitié du XVIIe siècle. Si l'icône d'Alexandroupolis ne présente pas une grande valeur artistique, elle revêt, en revanche, un intérêt tout particulier sur le plan iconographique. L'histoire de la vie et des miracles de saint Jean est un thème assez rare dans la peinture post-byzantine. L'intérêt de notre icône réside essentiellement dans la manière dont la composition principale se conjugue avec les scènes de la vie de l'Evangéliste sur la bordure. De ce point de vue, le cycle de l'icône confère des éléments iconographiques inconnus jusqu'alors dans l'art des icônes portatives et de la peinture monumentale.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: